sopimus- ja toimitusEHDOT

Voimassa 27.10.2018 alkaen toistaiseksi

1. Ehtojen soveltaminen

Käyttöehtoja sovelletaan etM-Valmennus Oy:n (jäljempänä myös “palveluntarjoaja”) kulloinkin käytössä olevissa verkko-osoitteissa tarjoamien verkkopalvelujen (jäljempänä myös “palvelu” ja ”valmennus”) käyttöön niin pitkään, kun ostettua palvelua käytetään tai valmennus jatkuu.

Ehtoja sovelletaan myös lisäpalveluja, kuten henkilökohtaista valmennusta ostaneen asiakkaan ja etM-valmennuksen väliseen asiakassuhteeseen niin kauan, kuin ostettuja palveluja käytetään tai valmennus jatkuu.

2. Soveltuvuus ja vastuunrajoitus

Asiakas käyttää ja soveltaa valmennuksen kaikkea sisältöä aina oman harkintansa mukaan ja omalla vastuulla. Palveluntarjoaja tekee kaikkensa antaakseen asianmukaista, luotettavaa ja oikeellista tietoa, mutta ei vastaa miltään osin mahdollisista valmennuksessa olevista epätarkkuuksista, virheistä, ohjeiden soveltamistavasta tai muusta palvelun käytöstä johtuneista välillisistä tai välittömistä vahingoista tai haitoista.

Mikäli asiakkaalla on jokin sairaus, tila tai vaiva, joka vaikuttaa ohjelmien tai ohjeiden toteuttamiseen, hänen on huomioitava se aina ohjeita noudattaessa ja keskusteltava tarvittaessa oman lääkärinsä kanssa. Valmennukset kaikki ohjeet on tarkoitettu lähtökohtaisesti terveille henkilöille, eikä palveluntarjoaja vastaa mistään sellaisista vahingoista, jotka liittyvät valmennuksen soveltumattomuuteen yksittäiselle asiakkaalle.

Palveluntarjoajan palveluihin ei kuulu yksilöllinen terveysneuvonta, eikä terveyden- tai sairaudenhoidoksi katsottu toiminta. Valmennuksesta löytyy joitakin yleisiä lääkärin neuvoja, mutta ne eivät missään tilanteessa ole tarkoitettu tulkittavaksi suoraan ratkaisuksi asiakkaan henkilökohtaiseen vaivaan, vaan asiakkaan on aina haettava harkintansa mukaisesti apua omalta hoitavalta lääkäriltään. Palveluntarjoaja ei siis vastaa miltään osin mistään suorista tai epäsuorista vahingoista tai haitoista, jotka liittyvät näiden terveyteen liittyvien ohjeiden lukemiseen, tulkintaan tai sisältöön.

Palveluntarjoaja ei lupaa valmennuksen avulla saavutettavaksi mitään tiettyä tulosta, koska ne riippuvat ohjeiden toteutuksesta ja valmennettavan henkilökohtaisista ominaisuuksista.

3. Valmennuksen sisältö

Valmennuksen hinta sisältää tuotetta ostaessa tuotetiedoissa luetellut verkkovalmennuksen osat, jotka vaihtelevat valmennuspaketista toiseen. Palveluntarjoaja pidättää oikeuden avata joitakin osia tästä sisällöstä asiakkaan nähtäväksi vasta 2-5 viikkoa valmennuksen ostamisen jälkeen. Valmennuksessa saattaa olla asiakkaan nähtävillä myös sellaisia osia, jotka eivät kuulu hänen valmennuspakettiinsa tai tulevat tulevaisuudessa täydentämään valmennusta, mutta eivät ole vielä asiakkaan käytettävissä.

Palveluntarjoaja pidättää oikeuden muuttaa kuhunkin tuotteeseen kuuluvaa sisältöä, mutta nämä muutokset vaikuttavat vain uusiin ostoksiin eivätkä muuta aiemmin ostettujen valmennuspakettien koostumusta.

Palveluntarjoaja pidättää kuitenkin oikeuden tehdä kurssin sisältöön päivityksiä ja muutoksia parhaaksi katsomallaan tavalla, joten valmennukseen kuuluvien osien sisältö muuttuu palvelun käytön aikana. Oleellisista muutoksista tiedotetaan asiakkaalle sähköpostitse.

Verkkovalmennuksen hintaan sisältyy valmentajan tuki, joka kattaa vastaukset yleisiin verkkokurssilla esiin nousseisiin kysymyksiin ja yleisen yhteydenpidon valmennuksen jäseniin. Mikäli asiakas tarvitsee henkilökohtaista ohjausta tai neuvoa omaan arkeen tai tilanteeseen sopien, palveluntarjoaja pidättää oikeuden tarjota tähän tarkoitettua erillistä henkilökohtaista valmennusta lisähintaan.

Palveluntarjoaja saattaa tarjota tai markkinoida palvelussa myös muiden palveluntarjoajien tuotteita tai palveluita ilman sitoumuksia. Palveluntarjoaja ei vastaa mistään sellaisista vahingoista, jotka syntyvät tällaisen muun palveluntarjoajan tuotteista, tiedoista, palveluista tai niiden toimituksesta.

4. Valmennuksen käyttö ja tunnusten voimassaolo

Tunnukset ovat henkilökohtaiset ja voimassa oston yhteydessä ilmoitetun ajanjakson tai sisältöperusteisen ajan ilman irtisanomisvelvollisuutta tai toistuvia maksuja. Tunnusten voimassaolo päättyy automaattisesti kyseisen ajanjakson jälkeen ja palvelun saa halutessaan takaisin ostamalla tuotteen uudelleen verkkokaupan kautta kulloinkin voimassaolevan hinnaston mukaisella hinnalla. Toistaiseksi voimassa oleva valmennus on asiakkaan käytössä niin pitkään, kuin valmennusalusta on olemassa eivätkä tunnukset lakkaa toimimasta valmennusalustan ollessa kätettävissä.

Henkilökohtaisissa valmennuksissa valmennuksen käyttöoikeus saattaa aikamääreen sijasta määräytyä kyseisen valmennuspaketin sisällön läpikäymisellä ja siihen kuluneella määrittämättömällä ajalla. Tästä on tiedotettu erikseen tuotesivulla.

Palveluntarjoajalla on oikeus poistaa asiakas palvelusta, mikäli tämä millään tavoin vahingoittaa valmennuksen sisältöä tai toimii käyttöehtojen vastaisesti esimerkiksi jakaen valmennuksen materiaalia tai luovuttaen tunnuksensa toisen henkilön käyttöön. Palveluntarjoajalla on oikeus asiakkaan poistamiseen ilman erillistä korvausta riippumatta siitä, onko teko ollut tahallinen tai tahaton ja onko teon toteuttanut asiakas itse vai toinen henkilö asiakkaan tunnuksia käyttäen.

Valmennuksen kestoon ei lähtökohtaisesti tehdä muutoksia sairaustapausten vuoksi poislukien henkilökohtaiset valmennukset, joista voidaan perustellusta syystä pitää taukoa korkeintaan 1kk ajan.

 

5. Takuut ja palautusoikeus

Laajennettu tyytyväisyystakuu 27.10.2018 jälkeen tehdylle IHANNEOLO-verkkovalmennuksen ostoille: Mikäli asiakas on valmennuksen läpikäytyään tyytymätön valmennuksen sisältöön tai sen tuomaan apuun, hän saa rahansa takaisin palautetta vastaan. Palveluntarjoajalla on oikeus pyytää palautetta tässä vaiheessa parhaaksi katsomallaan tavalla, esimerkiksi kyselykaavakkeen avulla. Rahojen palautuksen yhteydessä jäsenyys katkeaa välittömästi. Takuu on voimassa 10 viikkoa ostotapahtumasta ja sen voi käyttää vain kerran. Jos asiakas aloittaa valmennuksen uudelleen, takuu katsotaan käytetyksi.

Tyytyväisyystakuu 27.10.2018 asti: Jos asiakas on tyytymätön verkkovalmennuksen sisältöön, hän voi ilmoittaa siitä palveluntarjoajalle 14vrk kuluessa valmennuksen ostamisesta, jolloin hän saa palautetta vastaan rahansa takaisin ja valmennus päättyy välittömästi. Mikäli asiakas on palautusoikeutta käyttäessään käyttänyt joitakin jäsenyyteensä liittyviä jäsenalennuksia ostaessaan toisia palveluntarjoajan tarjoamia tuotteita, nämä jäsenalennukset vähennetään palautettavasta summasta.

Elektronisilla, ladattavilla tuotteilla, kuten ravinto- ja treeniohjelmilla sekä e-kirjoilla ei ole palautusoikeutta.

Henkilökohtaisen valmennuksen osalta peruutusoikeus on voimassa 14vrk ajan valmennuksen aloittamisesta. Peruutusoikeuden voi henkilökohtaisen valmennuksen osalta käyttää vain kerran. Mikäli asiaks ostaa peruutuksen jälkeen uudelleen henkilökohtaisen valmennuksen, peruutusoikeus katsotaan käytetyksi.

 

6. Palvelun käyttö- ja immateriaalioikeudet

Palvelun sisältämän tai palveluntarjoajan erikseen lähettämän aineiston omistusoikeus-, tekijänoikeus ja kaikki muut oikeudet kuuluvat palveluntarjoajalle, ellei toisin ole ilmoitettu.

Aineiston tai sen osan lainaaminen, kopiointi, tallennus, muokkaaminen, luovuttaminen tai muu hyväksikäyttäminen edes osittain ilman palveluntarjoajan ennalta antamaa kirjallista lupaa on ehdottomasti kielletty. Ladattavaksi tarkoitetut aineiston osat on osoitettu valmennuksessa erillisiksi pdf-tiedostoiksi. Kaiken muun materiaalin lataaminen ja kopioiminen edes omaa käyttöä varten on kielletty.

Palveluntarjoaja varaa oikeuden milloin tahansa sulkea tai siirtää palvelun tai evätä pääsyn palveluun rajoituksettomaksi ajaksi. Palveluntarjoaja ei ole vastuussa tähän liittyvistä mahdollisista suorista tai epäsuorista vahingoista tai menetyksistä käyttäjälle.

 

7. Tuotteiden toimitusehdot

Sitova tilaus syntyy, kun asiakas lähettää tilauksen palveluntarjoajan verkkokaupan kautta.

Tuotteiden ja palvelujen hinnat määräytyvät kulloinkin voimassaolevan hinnaston mukaan. Kaikki hinnat sisältävät arvonlisäveron. Palveluntarjoaja pidättää oikeuden hinnaston muutoksiin.

Mikäli asiakas maksaa tuotteensa osamaksulla tai laskulla, mutta jättää maksun tai osan siitä suorittamatta, palveluntarjoajalla on oikeus päättää jäsenyys 14vrk laskun eräpäivän jälkeen.

Palvelussa voi maksaa ainoastaan palveluntarjoajan kulloinkin hyväksymillä maksutavoilla.

Palveluntarjoaja vastaa toimittamansa tuotteen virheettömyydestä voimassaolevan lainsäädännön mukaisesti. Asiakkaan valinnan mukaan tuotteen virhe voidaan korjata tai toimitettu tuote voidaan vaihtaa. Palveluntarjoaja pidättää oikeuden kieltäytyä valitusta korjaustoimenpiteestä, mikäli se osoittautuu mahdottomaksi tai aiheuttaa kohtuutonta vaivaa muihin korjaustoimenpiteisiin verrattuna. Mikäli virhettä ei ole mahdollista tai suositeltavaa korjata, asiakkaalla on valintansa mukaan oikeus vaatia hinnanalennusta tai kaupan purkua, mikäli virhe on olennainen.

Palveluntarjoaja ei vastaa mistään välillisistä, välittömistä tai epäsuorista vahingoista, ellei pakottavasta lainsäädännöstä muuta johdu.

Palveluntarjoaja pidättää oikeuden perua tuotteen toimituksen ja palauttaa tuotteesta maksetun hinnan asiakkaalle, mikäli asiakkaan vaatimukset tuotteen sisällöstä eivät vastaa palveluntarjoajan asettamia linjauksia.

Palveluntarjoaja myy ja toimittaa elekronisia tuotteita vain Suomeen.

 

8. Maksutavat

Ellei palvelussa toisin ilmoiteta, palvelussa hyväksytyt maksutavat ovat luottokortti- ja verkkopankkimaksu, sekä Collector Lasku. Maksunvälityspalvelun toteuttajana ja maksupalveluntarjoajana toimii Checkout Finland Oy (2196606-6), joka on osa OP-ryhmää.

Checkout Finland Oy:n maksuehdot ja tiedot eri maksutavoista löytyvät tästä linkistä.

 

9. rekisteriseloste ja tietosuojakäytännöt

Kts. yst. etM-Valmennus Oy:n rekisteriseloste.

10. Sopimusehtojen muutokset

Palveluntarjoaja varaa oikeuden muuttaa näitä ehtoja oman harkintansa mukaisesti. Käyttöehtojen muutoksista ilmoitetaan verkkosivuilla. Jatkamalla palvelun käyttöä, käyttäjän katsotaan hyväksyneen kulloinkin päivitetyt ehdot.

 

11. Ristiriitaisuuksien ratkaiseminen

Ristiriitaisuudet pyritään käsittelemään asiakkaan ja palveluntarjoajan välillä. Ääritilanteessa ristiriitaisuudet käsitellään Turun käräjäoikeudessa. Asiakkaalla on kuitenkin oikeus nostaa kanne sen Suomessa sijaitsevan paikkakunnan käräjäoikeudessa, jonka tuomiopiirissä käyttäjällä on kotipaikka tai vakituinen asuinpaikka. Tähän sopimukseen sovelletaan Suomen lakia poislukien sen kansainvälisyksityisoikeudelliset lainvalintaa koskevat säännöt.